Prywatność

Polityka prywatności

wirtualny sklep NAcloset na stronie https://www.nacloset.com przetwarza podane przez Klienta dane osobowe w celu przestrzegania i egzekwowania Regulaminu, realizacji zamówień i dostaw drogą elektroniczną oraz niezbędnej komunikacji w okresie wymaganym przepisami prawa.

Ogólne warunki

1. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe, zgodnie z RGPD (zwaną „Rozporządzeniem”) jest Nicole Abreu (zwana „Odpowiedzialną”);

2. Dane kontaktowe Odpowiedzialnego to: e – email: nacloset.info@gmail.com

3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Cookies” i tagi internetowe

Możemy gromadzić i przetwarzać informacje o wizytach w tej witrynie, takie jak odwiedzane przez Ciebie strony, witryna, z której pochodzisz i niektóre badania, które przeprowadzasz. Takie informacje są wykorzystywane przez NAcloset aby pomóc ulepszać zawartość strony internetowej i zbierać zagregowane dane statystyczne o osobach, które korzystają z naszej strony internetowej do celów badań rynku wewnętrznego.

W ten sposób możemy zainstalować „cookies”, które gromadzą nazwę domeny użytkownika, jego dostawcę usług internetowych, jego system operacyjny oraz datę i godzinę dostępu. „Cookie” to informacje, które są wysyłane do Twojej wyszukiwarki i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi.

Jeśli korzystanie z plików cookie Cię niepokoi, wiele przeglądarek umożliwia ich odrzucenie. W większości przypadków odwiedzający może odrzucić plik cookie i kontynuować przeglądanie stron internetowych.

Na przykład, jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i stronę internetową w plikach cookie. Jest to dla Twojej wygody, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać swoich danych, gdy zostawiasz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez rok.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, zostanie ustawiony tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu niektóre pliki cookie zostaną ustawione w celu przechowywania informacji o sesji i wyborów dotyczących ekranu. Pliki cookie logowania działają przez rok. Jeśli wybierzesz „Zapamiętaj mnie”, Twoja sesja będzie trwać przez dwa tygodnie. Po wylogowaniu pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Pochodzenie danych osobowych

1. Osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe pozyskane za zgodą klienta i zebrane w ramach umowy kupna i realizacji zamówienia elektronicznego złożonego w wirtualnym sklepie.

2. Osoba odpowiedzialna przetwarza wyłącznie dane identyfikacyjne i dane kontaktowe klienta niezbędne do wykonania umowy kupna;

3. Osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe w celach dostawczych i księgowych oraz niezbędnej komunikacji między stronami umowy przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe nie będą ujawniane i nie będą przekazywane do innych krajów.

Cel przetwarzania danych

Osoba odpowiedzialna przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach:

1. Rejestracja na stronie internetowej zgodnie z rozdziałem 4, sekcja 2 RGPD;

2. W celu realizacji zamówień elektronicznych utworzonych przez Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon);

3. Przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych wynikających ze stosunku umownego między klientem a osobą odpowiedzialną za dane;

4. Do realizacji umowy kupna na podstawie niezbędnych danych osobowych. Umowa nie może być wykonana bez danych osobowych.

Okres przechowywania danych

1. Osoba odpowiedzialna przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Klientem a Osobą odpowiedzialną oraz przez okres 3 lat po zawarciu stosunku umownego;

2. Osoba odpowiedzialna musi usunąć wszystkie dane osobowe, gdy tylko upłynie okres przechowywania danych osobowych.

Odbiorcy i osoby odpowiedzialne za dane osobowe

Podmioty odpowiedzialne, które przetwarzają dane osobowe klienta, zlecają podwykonawcom. Usługi podwykonawców są niezbędne do pomyślnej realizacji umowy o pozyskiwanie i przetwarzanie zamówień elektronicznych między osobą odpowiedzialną a klientem.

Podwykonawcami Odpowiedzialnego są:

  • systemy handlu elektronicznego;
  • Przewoźnicy;
  • Google Analytics (analiza strony internetowej);

Prawa konsumenta

Zgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje: 

1. Dostęp do danych osobowych;

2. Sprostowanie danych osobowych

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych;

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub mailowej;

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku domniemanego naruszenia rozporządzenia.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Osoba odpowiedzialna za dane podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych;

2. Osoba odpowiedzialna podjęła techniczne środki ochrony przestrzeni, w których przechowywane są dane, w szczególności zabezpieczenie dostępu do komputera hasłem, stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz regularną konserwację komputera.

Ostateczne dyspozycje

1. Tworząc elektroniczne zamówienie w serwisie, klient potwierdza, że ​​jest poinformowany o wszystkich warunkach ochrony danych osobowych i w miarę możliwości je akceptuje;

2. Klient akceptuje niniejsze warunki poprzez zaznaczenie checkboxa w formularzu zamówienia;

3. Odpowiedzialny może w każdej chwili zaktualizować te warunki. Nowa zaktualizowana wersja musi zostać opublikowana na stronie internetowej.

4. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie określonych informacji.

5. Strona internetowa NAcloset nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnoletnie. Nie jest to ani polityka, ani intencja NAcloset kontynuować celowe gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych nieletnich.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NAcloset może okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.