Sekretess

Sekretesspolicy

Den virtuella butiken NAcloset på webbplatsen https: // www.nacloset.com behandlar de personuppgifter som kunden tillhandahåller för att respektera och upprätthålla villkoren, behandla elektroniska beställningar och leveranser och för nödvändig kommunikation inom den tid som krävs enligt lag.

Allmänna Villkor

1. Den person som är ansvarig för personuppgifter, i enlighet med GDPR (kallad "förordning") är Nicole Abreu (kallad "Ansvarig");

2. Den Ansvarigas kontaktuppgifter är: e – e-post: nacloset.info @ gmail.com

3. Personuppgifter är all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Cookies" och internettaggar

Vi kan samla in och behandla information om besök på den här webbplatsen, till exempel sidorna du besöker, webbplatsen du kom från och en del av den forskning du gör. Sådan information används av NAcloset för att förbättra innehållet på webbplatsen och för att samla samman statistisk information om individer som använder vår webbplats för inre marknadsundersökningsändamål.

När vi gör det kan vi installera "cookies" som samlar in användarens domännamn, deras internetleverantör, deras operativsystem och datum och tid för åtkomst. En "cookie" är information som skickas till din sökmotor och lagras på din dators hårddisk. Cookies skadar inte din dator.

Om du är orolig för användningen av cookies tillåter många webbläsare att du avvisar dem. I de flesta fall kan en besökare vägra en cookie och fortsätta surfa på webbplatserna.

Om du till exempel lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Detta är för din bekvämlighet så att du inte behöver ange dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa kakor kommer att hålla i ett år.

Om du besöker inloggningssidan kommer en tillfällig cookie att ställas in för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kommer att raderas när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vissa cookies att ställas in för att lagra din sessionsinformation och dina skärmval. Inloggningscookies håller i ett år. Om du väljer "Kom ihåg mig" kommer din session att pågå i två veckor. När du loggar ut kommer inloggningscookies att tas bort.

Ursprung av personuppgifter

1. Den ansvariga personen behandlar personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och samlas in som en del av inköpsavtalet och genomförandet av den elektroniska förfrågan som gjorts i den virtuella affären.

2. Den ansvariga personen behandlar endast identifieringsuppgifter och kundkontaktuppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla köpavtalet.

3. Den ansvariga personen behandlar personuppgifterna för leverans och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna i kontraktet för den tidsperiod som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att avslöjas och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Den ansvariga personen behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

1. Registrering på webbplatsen i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i RGPD;

2. För utförande av elektroniska beställningar som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefon);

3. Överensstämmer med lagar och förordningar som följer av avtalsförhållandet mellan kunden och den registeransvarige

4. För utförandet av köpavtalet baserat på de personuppgifter som krävs. Kontraktet kan inte utföras utan personuppgifter.

Datalagringsperiod

1. Den ansvariga personen lagrar personuppgifterna under den period som är nödvändig för att tillämpa de lagar och förordningar som följer av avtalsförhållandet mellan Kunden och den ansvariga personen och för 3-perioden efter det att avtalet ingåtts.

2. Den ansvarige ska ta bort alla personuppgifter så snart som lagringsperioden för personuppgifter har löpt ut.

Mottagare och personer som är ansvariga för personuppgifter

Tredje part som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer av den ansvariga parten. Underleverantörernas tjänster är nödvändiga för att framgångsrikt fullgöra kontraktet för förvärv och behandling av elektroniska order mellan ansvarig och kund.

Ansvarets underleverantörer är:

  • e-handelssystem;
  • bärare;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Konsumenträttigheter

I enlighet med förordningen har du rätt att 

1. Tillgång till personuppgifter;

2. Rättelse av personuppgifter

3. Rätt att ta bort personuppgifter

4. Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

5. Rätten att bära personuppgifter

6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post

7. Rätten att klaga till tillsynsmyndigheten vid påstådd överträdelse av förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Datastyraren tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter.

2. Den ansvarige har tagit tekniska försiktighetsåtgärder för att skydda utrymmena där data lagras, i synnerhet för att skydda åtkomst till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och regelbundet underhåll på datorn.

Slutbestämmelser

1. Genom att skapa en elektronisk beställning på webbplatsen bekräftar kunden att han är informerad om alla villkor för skydd av personuppgifter och accepterar dem så långt det är möjligt.

2. Kunden accepterar dessa villkor genom att markera kryssrutan i orderformuläret.

3. Den ansvarige kan när som helst uppdatera dessa villkor. En ny uppdaterad version ska läggas ut på webbplatsen.

4. Genom att använda denna webbplats godkänner du insamling och användning av information enligt specifikation.

5. Hemsidan NAcloset den är inte avsedd att användas av minderåriga. Det är varken politik eller avsikt NAcloset fortsätta med insamling och avsiktlig behandling av personuppgifter från minderåriga.

6. Användaren erkänner att NAcloset du kan regelbundet uppdatera denna integritetspolicy efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.